SOLCELLER OCH LED


Förnybar energi & energieffektivisering

Vad är en solceller?


Solceller är tillverkade av kisel som tar vara på energin från solen och omvandlar den till el, förnybar energi, som kan värma upp hus och användas till andra elbehov.

Mer om förnybart